Գևորգ Կիրակոսյան
Կրթությունը
1998 - 2000 թթ. Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1996 - 1998 թթ.Հայաստանի Հանրապետության կառավարման դպրոց
1990 - 1995 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիոտտ

Գիտական աստիճան
2000 թ-ից Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային գործունեությունը
2004 թ-ից մարտ - մինչ օրս ՀՀ Ազգային Ազգային Ժողովի Վերլուծական վարչության տնտեսական վերլուծության բաժնի վարիչ
2002 - 2004 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի տնտեսագիտական վերլուծության վարչության տնտեսական բարեփոխումների և սոցիալական քաղաքականության վերլուծության բաժնի վարիչ
1998 - 2002 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի տնտեսագիտական վերլուծության վարչության տնտեսական բարեփոխումների և սոցիալական քաղաքականության վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Վերապատրաստման դասընթացներ
1997 թ. Ֆրանսիայի Լիլի Պետական կառավարման ինստիտուտ
2003 թ.Ֆինլադիայի պետական ծառայության ինստիտուտ
2004 թ. Եվրոպական Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն. Հունաստան

Օտար լեզվի իմացությունը
Ռուսերեն, Անգլերեն

(+374 10) 51-36-03
Գևորգ Կիրակոսյան