Գևորգ Մարտիրոսյան
Կրթություն
2010 - 2013թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, մասնագիտություն` Ե 13.04 - Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն, մասնագիտություն` Ե 13.04 - Հաշվողական մեքենաների համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. «Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ լեզուների ներդրված հաստատունների մասին», մասնագիտություն - Ե.13.04 - Հաշվողական մեքենանաերի, համալիրների և համակարգչային ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում, 2013 թ. հունիսի 21, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, ՀՀ

Աշխատանքային փորձ
2010թ-2013թթ. դասախոս, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2013-ից այժմ ասիստենտ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ համակարգեր (գործնական), ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու (դասախոսություն, գործնական), Տվյալների կառուցվածքներ (դասախոսություն, գործնական), Նախագծման ձևանմուշներ (դասախոսություն, գործնական), ԷՀՄ և ծրագրավորում (գործնական)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր, Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն
Գևորգ Մարտիրոսյան