Գոհար Գարեյան
Կրթությունը
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` երկրաբանություն, մետաղային և ոչ մետաղային հանքավայրերի որոնում և հետախուզում

Գիտական աստիճան
2014 թ. Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեմա՝ «Ոսկու հանքավայրերի ծավալային լիթոերկրաքիմիական մոդելավորումը որպես նրանց երկրաքիմիական որոնումների մեթոդական հիմք», ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձը
1979 - 2001 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2001 - 2014 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դասախոս
2014 թ. սեպտեմբերից առ այսօր ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Որոնումների երկրաքիմիական մեթոդներ
Հանքային դաշտերի ու հանքավայրերի կառուցվածքները
Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն
Հանքային հումքի տնտեսագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (բավարար), անգլերեն (բավարար)

goharg@ysu.am
Գոհար Գարեյան