Գոհար Պետրոսյան
Կրթություն
ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Հիդրոպերօքսիդների քայքայման ռեակցիաների կինետիկան և մեխանիզմը ամինաթթուների և մետաղիոնների առկայությամբ ջրային միջավայրում», 2006 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1996 - 1999 թթ. լաբորանտ Անօրգանական քիմիայի ամբիոնում
1999 - 2007 թթ. ավագ լաբորանտ Անօրգանական քիմիայի ամբիոնում
2007 - 2014 թթ. ավագ գիտաշխատող
2007 - մինչ այժմ ասիստենտ Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնում

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա
Կոմպլեքս միացություններ
Քիմիայի դասավանդման մեթոդիկա


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ամինաթթու+հիդրոպերօքսիդ+մետաղ իոն համակարգ ջրային լուծույթում,
Վիտամին-մետաղիոն-ՄԱՆ համակարգ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

g.petrosyan@ysu.am
Գոհար Պետրոսյան