Գոռ Սարգսյան
Կրթություն
1988-1993, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
փիլիսոփայության դոկտոր (02.06.2002),
Երուսաղեմի Հրեական Համալսարան, Ռակախի անվան ֆիզիկայի Ինստիտուտ, Երուսաղեմ, Իսրայել
Համապատասխանեցված է (27.12.2010) Հայաստանի Հանրապետության Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանին

Աշխատանքային փորձ
2011- գիտական աշխատող, տեսական ֆիզիակայի ամբիոնին կից ԳՀ լաբորատորիա
2009-2010 թթ.- պոստդոկ, Օրհուսի համալսարանի մաթեմատիկայի Ֆակուլտետ, Դանիա
2008-2009 թթ.- պոստդոկ, Համբուրգի համալսարանի մաթեմատիկայի Ֆակուլտետ, Գերմանիա
2005-2007 թթ.- պոստդոկ, Հռոմ “Տոռ Վերգատա’’ համալսարանի
ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Իտալիա
2001-2004 թթ.- պոստդոկ, Տեսական Ֆիզիկայի միջազգային կենտրոն, Տրիեստ, Իտալիա

Կարդացվող դասընթացներ
Կոնֆորմ տեսությունների հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լարերի տեսություն, կոնֆորմ տեսություններ, տոպոլոգիական տեսություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ANSEF grant hepth-3267
ANSEF grants PS2774

gor.sarkissian@ysu.am


Գոռ Սարգսյան