Գրիգոր Ալավերդյան
Կրթություն
1974 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա տեսական ֆիզիկա մասնագիտացմամբ, գործուղված ասպիրանտ Դուբնայի միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտում (ՄՀՄԻ, ք.Դուբնա, Ռուսաստան)
1966 - 1971 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ուսանող

Գիտական աստիճան, կոչում
1985 թ. Երևանի պետական համալսարան, ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ
1980 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ.թ., «Առաջնորդող մասնիկների բազմակի ցրման երևույթները ոչ առաձգական հադրոն-միջուկ փոխազդեցություններում»

Աշխատանքային փորձ
2018 թ. մինչև այժմ, Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ
2012 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, ամբիոնի վարիչ
1982 - 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ
1978 - 1982 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Գիտահետազոտական մաս(ԳՀՄ), խմբի ղեկավար
1971 - 1973 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Տեսական ֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1987 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն
1985 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ատոմային և միջուկային ֆիզիկա
1982 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Վեկտորական և թենզորական անալիզ
1982 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Էլեկտրամագնիսական ճառագայթ-ման տեսություն
1982 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Մեխանիկա
2006 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ժամանակակից համակարգչային փաթեթների կիրառումը ֆիզիկայում (Մ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բարձր էներգիայով հադրոնների փոխազդեցությունը միջուկների հետ, ինկլյուզիվ ռեակցիաներ, ռելյատիվիստական աստղաֆիզիկա, գերխիտ աստղանյութի ֆիզիկա, հադրոն-քվարկ փուլային անցումը նեյտրոնային աստղերում, քվարկային կորիզով աստղեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2003 թ. ANSEF, Quark Matter in Superdense Stellar Objects

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցություն
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
Հայաստանի ֆիզիկոսների ընկերության անդամ

Պարգևներ
2018 թ. Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր
2010 թ. Երևանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալ
1999 թ. Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր

Համակարգչի իմացություն
MS Office, Photoshop, Photostory, WinEdt, MathCad, Mathematica, Matlab, Origin

Մասնակցություն դրամաշնորհների
ANSEF - 2003

galaverdyan@ysu.am
Գրիգոր Ալավերդյան