Գրիգոր Չոբանյան
Կրթություն
2017 - 2019 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն, ասպիրանտուրա
2016 - 2017 թթ. Ֆուլբրայթ կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում մագիստրատուրա (Դրեքսելի համալսարան Փենսիլվանիայի համալսարանի հետ համատեղությամբ), ԱՄՆ, Ֆիլադելֆիա
2016 թ. Կալիֆորնիայի համալսարան, Դեվիս, ԱՄՆ, նախաակադեմիական ծրագիր Ֆուլբրայթ կրթաթոշակառուների համար
2009 - 2016 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ (2010-2012թթ. ծառայություն ՀՀ զինված ուժերում)

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Պետությունների տնտեսական ինքնշխանությունը միջազգային իրավունքի համատեքստում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.06 Միջազգային իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Միջազգային հանրային իրավունք, վեճերի այլընտրանքային լուծման մեթոդներ, միջազգային մասնավոր իրավունք, ներդրումային իրավունք և այլն

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային իրավունք (սեմինար պարապմունքներ), միջազգային մասնավոր իրավունք (դասախոսություն)

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ-ից առայսօր – «Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ» ՓԲԸ Գլխավոր իրավախորհրդատու
2018 թ-ից առայսօր – ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2018 թ-ից առայսօր – Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս
2018 թ-ից 2019 թ. – «Յու Դաբլյու Սի Նեյշնլ Քոմիթի» բարեգործական հիմնադրամ, իրավաբան
2018 թ-ից 2019 թ. – «Սքոլաե Մունդի Արմենիա» բարեգործական հիմնադրամ, իրավաբան
2017 թ-ից 2018 թ. – «Տաշիր» ընկերությունների խումբ, «Արմինվեստ» ՓԲԸ, իրավաբան
2017 թ. հունվար – օգոստոս – White and Willialms LLP, Ֆիլադելֆիա, ԱՄՆ, Էդմունդ Ս. Մասկիի անվան կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում փորձառնություն
2014 - 2016 թթ. – «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ» հիմնադրամ, իրավաբան

Մասնագիտական այլ փորձառնություն
2020 թ. – «Վիլլեմ Ս. Վիս միջազգային առևտրային արբիտրաժ» դատախաղ-մրցույթ, միջազգային մրցափուլ, Վիեննա, արբիտր
2019 թ. – «Վիլլեմ Ս. Վիս միջազգային առևտրային արբիտրաժ» դատախաղ-մրցույթ, միջազգային մրցափուլ, Վիեննա, մարզիչ
2019 թ. – Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ-մրցույթ, ազգային մրցափուլ, դատավոր
2018 թ., 2019 թ. – Միջազգային մարդասիրական իրավունքի ներպետական դատախաղ-մրցույթներ, դատավոր
2018 թ. – Միջազգային քրեական իրավունքի դատախաղ-մրցույթ, Նյուրեմբերգ, մարզիչ
2018 թ. – Ն. Մանդելայի անվան մարդու իրավունքների համաշխարհային դատախաղ-մրցույթ, Ժնև, մարզիչ
2018 թ. – Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ-մրցույթ, ազգային մրցափուլ, խորհրդատու
2018 թ. – Միջազգային ներդրումային իրավունքի դատախաղ-մրցույթ, Ֆրանկֆուրտ, մասնակից

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
American Bar Association
Pennsylvania Bar Association

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

grigor.chobanyan@ysu.am
Գրիգոր Չոբանյան