Գրիգոր Ղազարյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2015 - 2016 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Դիվանագիտական դպրոց
2007 - 2010 թթ. ասպիրանտուրա, հետազոտական աշխատանք լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցման ոլորտում, Երևանի պետական համալսարան և Վենետիկի Կա Ֆոսկարիի համալսարան
2005 - 2007 թթ. մագիստրատուրա, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական թարգմանչական բաժին
2001 - 2005 թթ. բակալավրիատ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական թարգմանչական բաժին

Գիտական աստիճան
2010 «Մշակութային պայմանավորվածություն ունեցող տարրերի կառավարումը ոչ մայրենի անգլերեն խոսքում», բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2016 թ-ից Դոցենտ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն, իտալերեն ընթերցվող դասընթացները՝ Մասնագիտական իտալերեն, Լեզուների տիպաբանություն, Գիտական-հաղորդակցական օտար լեզու, Ժամանակակից իտալալեզու քաղաքական դիսկուրս
2016 թ. մայիս, հրավիրյալ դասախոս, Նեապոլի Լ’Օրիենտալե համալսարան («Հասկացական մոտեցումները ժամանակակից լեզվաբանության մեջ» (Approcci concettuali alla linguistica moderna) դասախոսությունների շարք)։
2012 - 2016 թթ. Ասիստենտ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն, իտալերեն ընթերցվող դասընթացները՝ Մասնագիտական իտալերեն, Լեզուների տիպաբանություն, Գիտական-հաղորդակցական օտար լեզու, Գործաբանական լեզվաբանություն, Լեզու և լեզվամշակութային փոխհարաբերություն,
«Tête-à-Tête» հեռավար ուսուցման ծրագրի հիմնադիր
2012 - 2013 թթ. Հաղորդակցության հարցերով պատասխանատու, Ամերիկայի հայ օգնության ֆոնդի Հայսատանի մասնաճյուղ
2010 թ. Դասախոս, Իտալերեն լեզվի և տիպաբանության
2006 - 2008 թթ. Թարգմանիչ, «Atos Consulting Centre», Երևան
2005 - 2006 թթ. Կորդինատոր, «Մակսեդան» օտար լեզուների մասնավոր դպրոց, Երևան

Մասնագիտական դասընթացներ
«Տարածաշրջանային ինտեգրացիոն միավորումները՝ որպես ժամանակակից քաղաքականության գործոն», Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի (МГИМО) և ՄԱԿ-ի վերապատրաստման և գիտահետազոտական ինստիտուտի (UNITAR) կողմից երիտասարդ դիվանագետների համար կազմակերպված դասընթաց, 19-23-ը նոյեմբերի, 2018թ., Մոսկվա:
Լեզվաբանություն (C2), Արտասահմանցիների համալսարան, հոկտեմբեր-նոյեմբեր, 2013թ., Պերուջա, Իտալիա
Ասպիրանտական հետազոտական դասընթաց Վենետիկի Կա Ֆոսկարիի համալսարանի լեզվաբանական գիտությունների բաժում, հուլիս-օգօստոս 2009 թ., Վենետիկ, Իտալիա
Ասպիրանտական հետազոտական դասընթաց Վենետիկի Կա Ֆոսկարիի համալսարանի լեզվաբանական գիտությունների բաժում, սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 2008 թ., Վենետիկ, Իտալիա
Լեզվաբանություն (C2), Արտասահմանցիների համալսարան, նոյեմբեր-դեկտեմբեր, 2006թ., Պերուջա, Իտալիա

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
«Թարգմանության եվրասիական համաժողով 1: «Թարգմանություն և կրթություն»», ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի և Ժեշովի համալսարանի անգլերենի ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից կազմակերպված միջազգային գիտաժողով, 2-4-ը հոկտեմբերի, 2019թ., ԵՊՀ:
“Dalla sensibilizzazione al riconoscimento, attraverso la letteratura e la cinematografia” («Իրազեկումից դեպի ճանաչում՝ գրականության և կինեմատոգրաֆիայի միջոցով»), հոկտեմբերի 1-ը, 2019թ., ԵՊՀ:
«Հայկական աշխարհը» համացանցի գիտակրթական հարթակում», ՀՀ սփյուռքի նախարարության և Երևանի պետական համալսարանի նախաձեռնությամբ անցկացված միջազգային գիտաժողով, 25-26-ը օգոստոսի, 2016 թ․, Երևանի պետական համալսարան
«Ex Oriente Lux» Ճապոնագիտական երկրորդ միջազգային գիտաժողով, 20-21-ը հունիսի, 2016 թ․, Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարան
«Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո» 17-19-ը մայիսի 2016 թ․, Երևանի պետական համալսարան
«Գրականագիտության մեթոդոլոգիայի հարցերը արդի փուլում: «Պոստմոդեռնիզմ. 20 տարի անց», 8-10-ը փետրվարի, 2013 թ.,Գրողների միության Ծաղկաձորի ստեղծագործական տուն
«L'importanza dei tratti soprasegmentali nella comunicazione in italiano L2-LS» սեմինար, սեմինարավար՝ Նեապոլի «L'Orientale» համալսարանի պրոֆեսոր Աննա Դե Մեո, մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը, 2012 թ., Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան
«Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում», Երրորդ միջազգային գիտաժողով,4-8-ը հոկտեմբերի, 2011 թ. ԵՊՀ
«Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ», երիտասարդ հետազոտողների գիտաժողով՝ նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, 14-15-ը ապրիլի, 2009 թ, ԵՊՀ
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», Երկրորդ միջազգային գիտաժողով, հոկտեմբերի 16-19, 2007 թ., ԵՊՀ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
2019 թ. հունվարից՝ Բարիի «Հրանտ Նազարյանց» գիտահետազոտական կենտրոնի պատվավոր անդամ, Իտալիա
2017 թ-ից մինչ օրս Նեապոլի "L'Orientale" համալսարան, "Quaderni di AION-Linguistica" գիտական պարբերականի գիտական խորհրդի անդամ

Անդամակցություն
ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի գիտական աստիճաններ շնորհող «Օտար լեզուներ»-ի 009 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտներ
Միջմշակութային հաղորդակցություն, համեմատական լեզվաբանություն, թարգմանաբանություն, նշանագիտություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն (վարժ),ֆրանսերեն (բավարար), ճապոներեն (բավարար)

Էլ. հասցե
g.ghazaryan@ysu.am
Գրիգոր Ղազարյան