Գրիգոր Շահինյան
Կրթություն
2006 - 2010 թթ. Բակալավրի աստիճան, ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն;
2010 - 2012 թթ. Մագիստրոսի աստիճան, ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ, Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն;
2012 - 2015 թթ. Ասպիրանտուրա, ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ, Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն:

Գիտական աստիճան
Կենս.գիտ.թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի, Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի, Մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող,
2008 - 2009 թթ. ԳԱԱ Մոլեկուլային ինստիտուտի ավագ լաբորանտ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանրէաբանություն, Մանրէների էկոլոգիա, Մոլեկուլային կենսաբանություն, Կենսաքիմիա, Կենսատեխնոլոգիա:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2019 թ.մինչ այժմ Թեմատիկ 18T-1F261 մասնակից
2018 թ. ANSEF Microbio-4959 դրամաշնորհի ղեկավար
2017 թ. ANSEF Microbio-4619 դրամաշնորհի մասնակից
2016 թ. ANSEF Biotech-4328 դրամաշնորհի ղեկավար
2016 - 2018 թթ. Թեմատիկ 15T-1F399 մասնակից

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ամերիկյան մանրէաբանների միության (ASM)
Հայաստանի մանրէաբանների միության (FEMS)
Հայաստանի կենսաքիմիկների միություն (FEBS)

Պարգևներ
2014 թ. Winner of the FEBS Young Scientists׳ Forum 2014

grigor.shahinyan@ysu.am
Գրիգոր Շահինյան