Գրիգորի Կարագուլյան
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1984 - 1987 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Օրթոգոնալ շարքերի զուգամիտության մասին», ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1988թ.
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր
Դոկտորական թեզ` «Եռանկյունաչափական և ընդհանուր օրթոգոնալ շարքերի զուգամիտության և հանրագումարելիության մասին», Վ.Ա.Ստեկլովի անվան մաթեմատիկական ինստիտուտ, Մոսկվա, 2002թ.

Աշխատանքային փորձ
2014 թ-ից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի իրական անալիզի բաժնի վարիչ
2006 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դոցենտ
2002 - 2014 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող 2006 - 2008 թթ. դոցենտ King Saud University, College of Sciences, ՍաուդյանԱրբիա
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դոցենտ
1993 - 2002 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1988 - 1993 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ`
Մաթեմատիկական անալիզ, Իրական անալիզ, Ֆունկցիոնալ անալիզ
Մասնագիտական դասընթացներ`
Եռանկյունաչափական շարքեր, Օրթոգոնալ շարքեր, Հարդիի դասեր, Հաջորդականությունների հավասարաչափ բաշխում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրթոգոնալ շարքեր, Մաքսիմալ ֆունկցիաներ, Հիլբերտի ձևափոխություններ, Սինգուլյար ինտեգրալներ, Ռիմանի գումարների զուգամիտություն

Պարգևներ
Սորոսի մրցանակ, 1994թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Գրիգորի Կարագուլյան