Գրիգորի Կարագուլյան
Կրթություն
1979-1984թթ.,Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1984-1987թթ., ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Օրթոգոնալ շարքերի զուգամիտության մասին», ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1988թ.
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր
Դոկտորական թեզ` «Եռանկյունաչափական և ընդհանուր օրթոգոնալ շարքերի զուգամիտության և հանրագումարելիության մասին», Վ.Ա.Ստեկլովի անվան մաթեմատիկական ինստիտուտ, Մոսկվա, 2002թ.

Աշխատանքային փորձ
2014թ.-ից առ այսօր- ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի իրական անալիզի բաժնի վարիչ
2006թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դոցենտ
2002-2014թթ.- ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող 2006-2008թթ.- դոցենտ King Saud University, College of Sciences, ՍաուդյանԱրբիա
2000-2006թթ.- ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դոցենտ
1993-2002թթ.- ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1988-1993թթ.- ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ`
Մաթեմատիկական անալիզ, Իրական անալիզ, Ֆունկցիոնալ անալիզ
Մասնագիտական դասընթացներ`
Եռանկյունաչափական շարքեր, Օրթոգոնալ շարքեր, Հարդիի դասեր, Հաջորդականությունների հավասարաչափ բաշխում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրթոգոնալ շարքեր, Մաքսիմալ ֆունկցիաներ, Հիլբերտի ձևափոխություններ, Սինգուլյար ինտեգրալներ, Ռիմանի գումարների զուգամիտություն

Պարգևներ
Սորոսի մրցանակ, 1994թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Գրիգորի Կարագուլյան