Գուրգեն Ալեքսանյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008 թ-ից Նավթային երկրաբանների ամերիկյան ասոցիացիայի անդամ
2007 թ-ից Բնական ցեոլիտների միջազգային ասոցիացիայի անդամ
2000 - 2005 թթ. Բնական քարերի մասնագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ
2008 թ-ին ՄԳՏԿ «Կոմերցիալիզացիայի հիմունքները» որակավորման բարձրացման կուրսեր
1997 - 1998 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետի միներալոգիայի և պետրոգրաֆիայի ամբիոնին կից գործող «Արծրունիտ» Հայկական Գեմոլոգիական Կենտրոնի «Տեսական և պրակտիկ գեմոլոգիա» դասընթացներ, որակավորումը` «Փորձագետ-գեմոլոգ»:
1988 թ-ին Երևանի «ՍՈՅՈՒԶԷՎՄԿՈՄՊԼԵՔՍ» գիտաուսումնական կենտրոնի վերապատրաստման դասընթացներ` «ՕՍՌՎ ծրագրային համակարգի համակարգային սպասարկում» մասնագիտության գծով, որակավորումը` «ՕՍՌՎ –ի
համակարգային ծրագրավորող»
1976 - 1981 թթ. Երևանի Կ. Մարքսի անվ. Պոլիտեխնիկական Ինստիտուտ, Հաշվիչ տեխնիկայի ֆ-տ, որակավորումը` Ինժեներ-սիստեմոտեխնիկ.

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ-ից ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետի երկրաֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ
2007 թ-ին ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետի ծրագրավորող
2001 - 2008 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետի «INCO - COPERNICUS, Contract number: ICA2-CT-2000-10019», ՄԳՏԿ A-485, 3031 և ՆԱՏՕ CLG: ESP.EAP.CLG. 983876 միջազգային նախագծերի նախագծող և մասնակից
1998 - 2003 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետի միներալոգիայի և պետրոգրաֆիայի ամբիոնին կից գործող «Արծրունիտ» Հեմոլոգիական Կենտրոնի կոմերցիայի գծով տնօրեն, փորձագետ - հեմոլոգ:
1996 - 2001 թթ. Երևանի «Ադամանդ» բորսայի գլխավոր փորձագետ`թանկարժեք մետաղների և ոսկերչական քարերի գծով
1991 - 1997 թթ. «Օլիմպոս» փոքր ձեռնարկության տնօրեն
1981 - 1994 թթ. «Ագաթ» ԿԳՀԻ երևանյան մասնաճյուղ, ինժեներ-ստաժոր; ավագ ինժեներ, «Օկրուգ» թեմայի ղեկավար:, առաջատար ինժեներ ծրագրավորող, «Օկրուգ» թեմայի գլխավոր կոնստրուկտորի տեղակալ ծրագրային ապահովման գծով

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Թվով 16, ՀՀ, ՌԴ, Ղազախստան, Վրաստան, Հունաստան, Իտալիա, Բուլղարիա, Բանկոգ

Հասարակական գործունեություն
2009 թ-ից Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գույքագրման հանձնաժողովի նախագահ
2007 թ-ից ԵՊՀ գույքագրման հանձնաժողովի անդամ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (բառարանով)

(+374 60) 710-432
gurgenal@ysu.am
Գուրգեն Ալեքսանյան