Հակոբ Ավչյան
Կրթություն
2013 – 2016 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2014թ.-ի հուլիս-հոկտեմբեր, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, Մյունխենի Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիան համալսարան, հետազոտական ծրագիր
2011 – 2013 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2007 – 2011 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեզ՝ «Թալիշերենի Անբարանի բարբառը» (23.05.2016, Ժ.02.06)

Աշխատանքային փորձ
2016 թ.-ից մինչ օրս ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2015 - 2016 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոնի դասախոս
2013 - 2014 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, սեմինարավար

Կարդացվող դասընթացներ
Թալիշերեն, ժամանակակից պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանական բանասիրություն, իրանական բարբառագիտություն, ընդհանուր լեզվաբանություն, պատմահամեմատական լեզվաբանություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
“Anbarāni and Lankarani dialects of Talyshi: a comparative analysis of verbal systems” // ISEIL 2016 Second International Symposium on "Endangered Iranian Languages, 8-9 July, 2016, France, Paris
“From Ergativity to Accusativity in Talysh” // The second biennial Symposia Iranica, 8-9 April, 2015, United Kingdom, Cambridge
«Талышский и татский языки: иранская контактная зона на Кавказе» // The 1st International Conference on Tati Studies, 16-17 May, 2014, Yerevan
«Նախադասության էրգատիվ կառույցը թալիշերենում» // «Երիտասարդ արևելագետների հանրապետական 34-րդ գիտաժողով», հոկտեմբեր 24-25, 2013 Երևան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, թալիշերեն
Հակոբ Ավչյան