Յակոբ Չոլաքան
Կրթություն
1970 - 1973 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ:

իտական աստիճան
«Անտիոքի Մերձակայ Ռուճի Հովիտի Հայերը – պատմա-ազգագրական Ուսումնասիրութիւն», 2002, ՀՀ ԳԱ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստ.

Աշխատանքային փորձ
1968 - 1970 թթ. և 1973 - 2012 թթ. ուսուցիչ
1996 - 2012 թթ. Հալեպի Համազգայինի հայագիտական հիմնարկի դասախոս
2014 թ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստ., ավագ գիտախատող
ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն դասախոս
2015 թ. ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան ինստ., ավագ գիտախատող

Կարդացվող դասընթացներ
«Արևմտահայերենի ուսուցման մեթոդաբանություն»
«Ավանդական ուղղագրություն» (մագիստրատուրա)
«Արևմտահայերենի զուգադրական Քերականություն» (բակալավրատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևմտահայերեն, բարբառագիտություն,

Լեզուներ
հայերեն, անգլերէն, արաբերեն

Պարգևներ
2011 թ. ՀՀ Մովսես Խորենացի մեդալ
Յակոբ Չոլաքան