Հակոբ Մարգարյան
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1971 - 1976 թթ. Երևանի ինժիներական համալսարան, Ռադիոէլեկտրոնիկայի ֆակուլտետ, Միկրոէլեկտրոնիկա և կիսահաղորդիչներ մասնագիությամբ, Ինժեներ էլեկտրոնիկ
1978 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարան
1986 թ-ին ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, «TiO2 և ZnO բյուրեղների լյումինիսցենցիան, ֆոտոէլեկտրական և ֆոտոէլեկտրաքիմիական հատկություւնների ուսումնասիրությունը»

Աշխատանքային փորձ
1986 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական համալսարանի ավագ գիտ. աշխատող
2001 - 2003 թթ. ISTC A-321 դրամաշնորհ, նախագծի ղեկավար
«Կիսահաղորդիչ-հեղուկ բյուրեղ բաժանման սահմանի օպտիկական և ֆոտոէլեկտրական հատկությունների ուսումնասիրությունը»
2007 - 2009 թթ. IPP/ISTC A-1484 դրամաշնորհ, նախագծի ղեկավար
«Լույսի տարածական մոդուլատորների և օպտիկական փականների կառուցվածքային ինովացիա»

Հիմնական հետազոտական նախնտրություններ / փորցագիտական ոլորտներ
• Կիսահաղորդիչների օպտիկական հատկություններ
• Ոչ գծային օպտիկական էֆեկտները հեղուկ բյուրեղներում
• Հեղուկ բյուրեղ-կիսահաղորդիչ բաժանման սահման

Ընթացիք հետազոտական նախնտրություններ
• Բարակ թաղանթների տեխնոլոգիա
• Բարակ թաղանթների օպտիկական հատկություններ
• Ֆոտոնիկայի էլեմենտներ հիմնված հեղուկ բյուրեղ-կիսահաղորդիչ բաժանման սահմանի վրա

Ինտելեկտուալ սեփականություն/հեղինակային սեփականություն
Հեղինակներ - Հ.Լ.Մարգարյան, Վ.Մ.Հարությունյան, Ն.Հ.Հակոբյան, Վ.Կ.Աբրահամյան, Դ.Լ.Հովհաննիսյան
Երևանի պետական համալսարան, Վերնագիր - «Հեղուկ բյուրեղային բջջային սարքերի ֆազային մոդուլացիայի և միացման ղեկավարման մեթոդները»
Հայկական արտոնագիր # AM 20110007, տրված 31.01.2011

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն - վարժ

Գիտաժողովների մասնակցություն,, գիտական ուղղևորություններ
• 11th International Topical Meeting on Optics of Liquid Crystals, Florida, USA, 2005
• 12th International Topical Meeting on Optics of Liquid Crystals, Puebla, Mexico, 2007
• 10th European Conference on Liquid Crystals, Colmar, France, 2009
• 13th Topical Meeting on the Optics of Liquid Crystals, Erice, Italy, 2009
• 5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Valencia, Spain, 2010
• 11th European Conference on Liquid Crystals, Maribor, Slovenia, 2011

(+374 10) 57-83-73
marhakob@ysu.am
Հակոբ Մարգարյան