Հարություն Վերմիշյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010 թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այսօր ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասիստենտ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս

Մասնագիտացման ոլորտները և դասընթացներ
Ընդհանուր սոցիոլոգիա, Պատմական սոցիոլոգիա, Հայ սոցիոլոգիայի պատմություն, Հետազոտությունների պլանավորում և մեթոդներ, Սոցիոլոգիական վերլուծություններ

Դրամաշնորհներ
2021 - 2023 թթ. Ծրագրի ղեկավար, «Գյուղականության ճգնաժամը Հայաստանում», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՍՄՆ գիտության կոմիտե
2021 թ․Ծրագրի ղեկավար, «Գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված անձանք սոցիալական պաշտպանության հնարավորությունները Հայաստանում», ԵՊՀ, ՀԱԱՀ, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
2020 - 2021 թթ․ Ծրագրի ղեկավար, «Սննդի վաճառքի և սպասարկման ոլորտում աշխատողների աշխատանքային պայմանները Հայաստանում», ԵՊՀ, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
2018 թ․ Դրամաշնորհառու, «Հայ սոցիոլոգիայի անթոլոգիա», Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ
2017 - 2019 թթ․ Ծրագրի ղեկավար, «Տեղի ինքնությունները և ՀՀ գյուղական համայնքների սոցիալական տարածության կառուցվածքները», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե
2015 - 2017 թթ․ Ծրագրի համակարգող, “Հայաստանյան երիտասարդության ուսումնասիրություն – 2016”, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
2014 -2015 թթ․ Ծրագրի ղեկավար, «Գենդերային պրակտիկաներից դեպի գենդերային քաղաքականություն. մասնակցային դեպքի հետազոտություն հայաստանյան հանրային դպրոցական համայնքներում», Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն, Արիզոնայի պետական համալսարան, ԵՊՀ
2013 - 2015 թթ․ Ծրագրի ղեկավար, «Լոկալ ինքնությունները Երևանում», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե
2011 - 2013 թթ․ Գիտաշխատող, «Գյուղական համայնքները որպես ազգային ինքնության ավանդական տարրերի վերարտադրության մեխանիզմներ փոխակերպվող հասարակություններում (Հայաստանի և Բելառուսի դեպքի հետազոտություն)», Երևանի պետական համալսարան և Մոգիլյովի պետական համալսարան, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2020 Вермишян А.Р., Бабаян Л.А. “Кризис сельского образа жизни в постсоветской Армении”, X Грушинской социологической конференци, Российский человек в глубинке или социология в регионе, 28.05.2020.
2018 թ․ Վերմիշյան Հ. «Գյուղականության ճգնաժամը հետխորհրդային Հայաստանում. գյուղաբնակների կենսափորձի սեմիոտիկ վերլուծություն», Երևան, միջազգային գիտաժողով՝ «Հայաստան 2018 թ. Իրողություններ և հեռանկարներ», բանավոր զեկույց, 22.06.2018 – 24.06.2018
2018 թ․ Վերմիշյան Հ. «Խորհրդային Երևանի բնակտարածության ձևավորման գաղափարախոսական և մշակութային պրակտիկաները», Երևան, գիտաժողով՝ «Խորհրդահայ մշակույթի կոնցեպտը», բանավոր զեկույց, 26.04.2018 – 27.04.2018
2017 թ․ Բալասանյան Ս., Վերմիշյան Հ. «Հայաստանյան երիտասարդությունը հետխորհրդային համատեքստում. որոշ նշանակալի բացահայտումներ հայաստանյան երիտասարդության 2016 թվականի ուսումնասիրությունից», Աթենք, Եվրոպական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի 13-րդ գիտաժողով՝ “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, բանավոր զեկույց, 29.08.2017 – 01.09.2017
2017 թ․ Վերմիշյան Հ., Բալասանյան Ս. «Երիտասարդությունը, տեղի ինքնությունները և սոցիալական տարածության կառուցվածքները. Հետխորհրդային Հայաստանի գյուղական համայնքների դեպքը», Աթենք, Եվրոպական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի 13-րդ գիտաժողով՝ “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, բանավոր զեկույց, 29.08.2017 – 01.09.2017
2016 թ. Սալուկվաձե Ջ. և Վերմիշյան Հ. «Բնակտարածության զարգացման սոցիալ-տարածական փոփոխվող կաղապարները հետխորհրդային Հարավային Կովկասում. Թբիլիսիի և Երևանի դեպքը», ASCN ամփոփիչ գիտաժողով, Թբիլիսի, Վրաստան, Նոյեմբեր 18-19
2016 թ. «Հայ սուբյեկտիվիստական սոցիոլոգիայի տեսական հիմքերը», Հայ-ռուսական գիտաժողով, Երևան, Ապրիլ 27:
2015 թ. «Լոկալ ինքնությունները և քաղաքային վայրերի սիմվոլիկ կառուցվածքները հետխորհրդային Երևանում», Միջազգային գիտաժողով. Հետխորհրդային պետությունների քաղաքային աշխարհագրության 6-րդ միջազգային գիտաժողով. Քաղաքային փոփոխությունների 25 տարին, Պրահայի Չարլզի համալսարան, Սեպտեմբեր 23–26:
2014 թ. «Տրանսնացիոնալ ինքնությունների լոկալ դրսևորումները ՀՀ գյուղական համայնքներում» Միջազգային գիտաժողով. Միգրացիան գլոբալ աշխարհում, Միգրացիոն ուսումնասիրությունների կենտրոն, ԵՊՀ, Երևան, Ապրիլ 29-30:
2014 թ. «Որակական տեղեկատվության ստեղծում և վերլուծություն», ASCN, Թբիլիսի, Ապրիլ 10-12:

Հասարակական գործունեություն
2009 թ-ին ««Սոցիես» փորձագիտական կենտրոն» ՀԿ հիմնադիր

Օտար լեզուներ
անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց)

Համակարգչային հմպտություններ
MS Office, Internet, SPSS, Nvivo
Հարություն Վերմիշյան