Հարություն Վերմիշյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010 թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այսօր ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասիստենտ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս

Դասընթացներ
Պատմահամեմատական վերլուծության մեթոդներ (մագիստրոսական դասընթաց)
Քաղաքային տարածություն և մշակույթ (մագիստրոսական դասընթաց)
Որակական հետազոտության մեթոդները կրիմինոլոգիայում (մագիստրոսական դասընթաց)
Պատմական սոցիոլոգիա (բակալավրիատի դասընթաց)
Հայ սոցիոլոգիայի պատմություն (բակալավրիատի դասընթաց)
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ (բակալավրիատի դասընթաց)

Դրամաշնորհներ
2015 թ-ից մինչ այժմ Ծրագրի համակարգող, «Հայաստանյան երիտասարդության ուսումնասիրություն – 2016», Ֆրիդրիխ Էբերտ Հիմնադրամ:
2014 - 2015 թթ. Ծրագրի ղեկավար, «Գենդերային պրակտիկաներից դեպի գենդերային քաղաքականություն. Մասնակցային դեպքի հետազոտություն հայաստանյան հանրային դպրոցական համայնքներում», Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն, Արիզոնայի պետական համալսարան, ԵՊՀ:
2013 - 2015 թթ. Ծրագրի ղեկավար, «Լոկալ ինքնությունները Երևանում», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե:
2011 - 2013 թթ. Հետազոտող, «Գյուղական համայնքները որպես ազգային ինքնության ավանդական տարրերի վերարտադրության մեխանիզմներ փոխակերպվող հասարակություններում (Հայաստանի և Բելառուսի դեպքի հետազոտություն)», Երևանի պետական համալսարան և Մոգիլյովի պետական համալսարան, ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե:

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2016 թ. Սալուկվաձե Ջ. և Վերմիշյան Հ. «Բնակտարածության զարգացման սոցիալ-տարածական փոփոխվող կաղապարները հետխորհրդային Հարավային Կովկասում. Թբիլիսիի և Երևանի դեպքը», ASCN ամփոփիչ գիտաժողով, Թբիլիսի, Վրաստան, Նոյեմբեր 18-19
2016 թ. «Հայ սուբյեկտիվիստական սոցիոլոգիայի տեսական հիմքերը», Հայ-ռուսական գիտաժողով, Երևան, Ապրիլ 27:
2015 թ. «Լոկալ ինքնությունները և քաղաքային վայրերի սիմվոլիկ կառուցվածքները հետխորհրդային Երևանում», Միջազգային գիտաժողով. Հետխորհրդային պետությունների քաղաքային աշխարհագրության 6-րդ միջազգային գիտաժողով. Քաղաքային փոփոխությունների 25 տարին, Պրահայի Չարլզի համալսարան, Սեպտեմբեր 23–26:
2014 թ. «Տրանսնացիոնալ ինքնությունների լոկալ դրսևորումները ՀՀ գյուղական համայնքներում» Միջազգային գիտաժողով. Միգրացիան գլոբալ աշխարհում, Միգրացիոն ուսումնասիրությունների կենտրոն, ԵՊՀ, Երևան, Ապրիլ 29-30:
2014 թ. «Որակական տեղեկատվության ստեղծում և վերլուծություն», ASCN, Թբիլիսի, Ապրիլ 10-12:

Հասարակական գործունեություն
2009 թ-ին ««Սոցիես» փորձագիտական կենտրոն» ՀԿ հիմնադիր

Օտար լեզուներ
անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց)

Համակարգչային հմպտություններ
MS Office, Internet, SPSS, Nvivo
Հարություն Վերմիշյան