Հասմիկ Հարությունյան
Կրթություն
1985 - 1990 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ուսանող
2010 - 2014 թթ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, հայցորդ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու: Թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Հովհաննես Թումանյանը և հայ ազգագրությունը»:

Աշխատանքային փորձ
2018 թ․-ից ցայսօր Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն, դոցենտ,
2017 թ․-ից ցայսօր Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա, հրավիրյալ դասախոս
2016 - 2018 թթ. Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն, ասիստենտ,
2008 թ․-ից ցայսօր ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաշխատող,
2003 - 2015 թթ. Ազգագրության, ապա՝ Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն, դասախոս,
1990 - 2003 թթ. Ազգագրության ամբիոն, ավագ լաբորանտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Ազգագրություն, Հայ ազգագրություն, Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն, Էթնիկության և ազգայնության ժամանակակից հայեցակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգագրության աղբյուրագիտություն,Կաթնատնտեսության էթնիկ ավանդույթները հայոց մեջ,Կովկասի ժողովուրդների ավանդական և արդի մշակույթ, Ազգագրության տեսական հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

h.harutyunyan@ysu.am
Հասմիկ Հարությունյան