Հասմիկ Մայսուրյան
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2002 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
2007 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2015 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, օպերատոր
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, լաբորանտ
2007 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, «Ժուռնալիստ» ուսումնական թերթի պատասխանատու քարտուղար
2008 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դասախոս(ժամավճար)
2010թ. մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
ԶԼՄ տեխնիկա և տեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորագույն տեխնոլոգիաները ժուռնալիստիկայում

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն
Հասմիկ Մայսուրյան