Հասմիկ Մխիթարյան
Կրթություն
2013 – 2017 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոն, ասպիրանտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանգերմանական բանսիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (մագիստրոսի աստիճան)
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (բակալավրի աստիճան)
1993 - 2003 թթ. ք. Երևան, Ստ. Շահումյանի անվան N 1 դպրոց

Հիմնական մասնագիտական գործունեություն
2020 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, դասախոս
2010 -2020 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոն, ավագ լաբորանտ-գործավար, փոխարինող դասախոս

Մասնակցություն գիտաժողովներին
2014թ. օգոստոսի 29 – սեպտեմբերի 2 - 12th International ESSE Conference in Kosice, Slovakia, with a poster presentation under the title “Discourse Marker oh in Everyday Communication and in Texting: Functional Perspective.” միջազգային գիտաժողով, Սլովակիա, Կոշիցե
Հոկտեմբերի 4-8, 2011 “Language, Literature and Art in Cross-Cultural Contexts” միջազգային գիտաժողով, Երևան
Սեպտեմբերի 12-15, 2019 “International Conference “Language, Culture, Communication” միջազգային գիտաժողով, Երևան

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն,իտալերեն

Համակարգչային իմացություն
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Illustrator, Photoshop, Internet
Հասմիկ Մխիթարյան