Հասմիկ Շահինյան
Կրթություն
2009 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2003 - 2007 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
2016 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Տարօրինակ քվարկային նյութի առկայությունը գերխիտ երկնային մարմիններում»

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից մինչև այժմ, Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2018 թ-ից մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ գիտական քարտուղար
2016 - մինչև այժմ Գերխիտ աստղերի ԳՀ լաբորատորիա, գիտաշխատող
2013 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2009 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
2018 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա (Բ.), Միկրոաշխարհի ֆիզիկա (Բ.),
2016 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան՝ Համակարգչային պրակտիկում (Բ),
2009 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան՝ Մեխանիկա (Բ.)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գերխիտ աստղերի ֆիզիկա, տարրական մասնիկների ֆիզիկա, միջուկային ֆիզիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչի իմացություն
MS Office, Mat Cad , Mat lab, Origin

hasmik.shahinyan@ysu.am
Հասմիկ Շահինյան