Հայարփի Սիմոնյան
Կրթություն
ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, Էկոլոգիական քիմիայի բաժնի ուսանող (2001-2006)
ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի հայցորդ (2009-2013)

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու – «Նոր հետերոցիկլիկ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզ», 2014 թ., ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2017–մինչ օրս ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմքիմիայի և Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի վարիչ
2014-2017 - սկզբում ԵՊՀ դեղագիտության, իսկ 2016թ-ից` ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2009-2014 - Դեղագիտության ամբիոնի դասախոս
2007–2014 – սկզբում ԵՊՀ դեղագիտության, իսկ 2016թ-ից` ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ, գործավար
2007 – 2013 - ՀՀ ԳԱԱ §Հայկենսատեխնոլոգիա¦ ԳԱԿ-ի կրտսեր գիտաշխատող
2013- 2019 - ՀՀ ԳԱԱ §Հայկենսատեխնոլոգիա¦ ԳԱԿ-ի գիտաշխատող
2006-2009 – ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ավագ լաբորանտ
2009- 2014 - ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի կրտսեր գիտաշխատող
2014-մինչ օրս - ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բնական միացությունների քիմիա
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ բիոմիմետիկ սինթեզ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ISTC # A-1247 (2006-2009)
ISTC # A-1677 (2009-2012)
VolkswagenStiftung Az 86 223 (2012-2014)
YSSP-13-40 (2013-2014)
13RF-054 (2013-2015)
IZ73Z0_152360/1 Swiss National Science Foundation(SNSF) (2014-2016)
16АА-07 State Committee of Science RA (2016-2018)
Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր 16AA-07-գիտական թեմայի ղեկավար (2016-2018)
ISTC #A- 2289(2017-2020)chemorg-5279 (2019)

Որակավորման դասընթացներ
ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ (2016 - 2021 թթ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ «Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ
Երիտասարդ քիմիկոսների ասոցիացիայի անդամ
Հայաստանի կենսաքիմիկոսների ասոցիացիայի անդամ
ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի քննական կենտրոնի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ պետական մրցանակ Ճշգրիտ և բնական գիտությունների բնագավառում «Նոր սերնդի ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների արդյունավետ փոքրածավալ արտադրական տեխնոլոգիա» աշխատանքի համար, 2015թ.

էլ․ հասցե
hayarpi.simonyan@ysu.am

աշխ․ հեռախոսահամար
060710411

աշխատասենյակի համար
301
Հայարփի Սիմոնյան