Հայկանուշ Հովհաննիսյան
Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ (փորձագիտական ոլորտներ)
արեգակնային էներգիայի ֆոտոէլեկտրաքիմիական փոխակերպում,
կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա,
նանոտեխնոլոգիաներ

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
գազային տվիչներ

Կրթական կենսագրություն
1994 - 1999 թթ. - ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2000 - 2002 թթ. - ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի Կիսահաղորդչային նյութերի և սարքերի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, ինժեներ,
2004 - 2007 թթ. - ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի Կիսահաղորդչային նյութերի և սարքերի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող,
2007 - 2009 թթ. - ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ,
2009 թ.-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի Կիսահաղորդչային նյութերի և սարքերի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Հայկանուշ Հովհաննիսյան