Հայկանուշ Մամիկոնյան
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատւրա
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու – «Սկզբնական պայմաններով եզրային խնդիր պսևդո - պարաբոլական հավասարումների համար բանախյան տարածություններում», ԵՊՀ, 2010

Աշխատանքային փորձ
2010թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ, Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, ասիստենտ
2006-2010թթ., ԵՊՀ, Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, դասախոս
2003-2007թթ., ԵՊՀ, Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, մաթեմատիկոս-ծրագրավորող

Կարդացվող/ված դասընթացներ
Հաշվման մեթոդներ
Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում
Մաթ. ֆիզ. հավասարումների լուծման թվային մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ հավասարումներ
Թվային մեթոդներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Հայկանուշ Մամիկոնյան