Հայրապետ Մարգարյան
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ
1973 - 1975 թթ. ՀՀ ԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ(ասպիրանտուրա, «կովկասագիտություն» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (թեմա` «Հյուսիսային Հայաստանը և Վրաստանը ԺԲ դարի 20-70-ական թթ.», 1979 թ., Երևանի պետական համալսարան)
Պատմական գիտությունների դոկտոր (թեմա` «Ռազմաքաղաքական տեղաշարժերը Մերձավոր Արևելքում և հայ ավատատիրական ավագանին ԺԲ դարում-ԺԴ դարի առաջին կեսում», 1996 թ., ՀՀ ԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
1976 - 1983 թթ. ՀՀ Ա Արևելագիտության ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
1983 - 1996 թթ. ՀՀ ԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոն, դոցենտ
2000 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոն, պրոֆեսոր
2007 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն, Հայոց պատմության պատմագրություն, Վրաստանի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայաստանի և հարակից երկրների պատմություն և պատմագրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, վրացերեն, անգլերեն, գրաբար, հին վրացերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
“Iran & the Caucasus”, International Publications of Iranian Studies, Խմբագրական խորհրդի անդամ

(+374 10) 72-84-05
Հայրապետ Մարգարյան