Հայրիկ Շմավոնյան
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. Պատմության ֆակուլտետ,փիլիսոփայության բաժին, Երևանի Պետական Համալսարան
1980 - 1984 թթ. Հետբուհական կրթություն, Դիալեկտիկական Մատերիալիզմի և տրամաբանության ամբիոն, ասպիրանտ, Երևանի Պետական Համալսարան

Մասնագիտական փորձ
1973 թ-ից մինչ այժմ Տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դասախոս, Երևանի Պետական Համալսարան

Ուսումնական դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ,
Տրամաբանություն

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Իմացաբանություն, Փաստարկման տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն
Հայրիկ Շմավոնյան