Հեղինե Ղազոյան
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, Քիմիայի ֆակուլտետ, 1986 - 1991 թթ.
Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա, 1991 - 1999 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները և սոլվատացիոն պրոցեսները ակրիլոնիտրիլի դիալկիլսուլֆօքսիդային լուծույթներում. Ակրիլոնիտրիլի պոլիմերումը և ստացված պոլիմերների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները», 06.12.2002 թ., մասնագիտական կազմակերպություն` ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի գիտաշխատող
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆիզիկական քիմիա
Lուծույթների թերմոդինամիկա
Ոչ հավասարակշռական թերմոդինամիկա
Կոլոիդ քիմիա
Փորձարարական տվյալների մշակում
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քիմիական և կենսաքիմիական համակարգերում միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների ուսումնասիրություններ, մասնավորապես լուծույթների թերմոդինամիկական ուսումնասիրություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
1999-2002: ISTC, A-199-99
2017-2019: RA MES SCS – YSU – RF SFU

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71 04 08
heghine@ysu.am
Հեղինե Ղազոյան