Հեղինե Գրիգորյան
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ, գերազանցության դիպլոմ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Ատենախոսության թեման
«Հայաստանի Հանրապետությունում էկոլոգիական ապահովագրության ինստիտուտի ներդրման իրավական ասպեկտները»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական գործիքներ, միջազգային էկոլոգիական համաձայնագրերի իմպլեմենտացիա, էկոլոգիական փորձաքննություն, էկոլոգիական վերահսկողություն, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների իրավական ռեժիմի որոշ հարցեր

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ շրջակա միջավայրի իրավունք, ՀՀ հողային իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2011 թ-ից առ այսօր ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Օրհուսի կոնվենցիայի Համապատասխանության հարցերով կոմիտեի անդամ
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
2008 թ-ից առ այսօր «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ, իրավաբան
2008 թ-ից առ այսօր – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի գիտաշխատող
2003 - 2008 թթ. «ՀԵՐԻՆԵ» ՍՊԸ, իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)
h.hakhverdyan@ysu.am
Հեղինե Գրիգորյան