Հովհաննես Բոլիբեկյան
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1994 - 1999 թթ.
Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1999 - 2002 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ֆորմալ հաշիվներ և աքսիոմատիկ համակարգեր ոչ դասական տրամաբանություններում», 2002 թ., ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ինֆորմատիկայի հանրահաշվատրամաբանական մեթոդների ամբիոն (ներկայիս դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն), ասիստենտ
2010 թ-ից առ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական տրամաբանություն, ալգորիթմների տեսություն, թեորեմների մեքենայական ապացույց, արտածումների տեսություն ոչ դասական տրամաբանություններում, հանրահաշիվ և անալիտիկ երկրաչափություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտածումների տեսություն, տրամաբանությունը ինֆորմատիկայում, արտածումների բարդություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ ՊԳԿ դրամաշնորհ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Մեքենայական ապացույցների ասոցիացիայի անդամ

bolibekhov@ysu.am
Հովհաննես Բոլիբեկյան