Հովհաննես Բոլիբեկյան
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1994 - 1999 թթ.
Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1999 - 2002 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ֆորմալ հաշիվներ և աքսիոմատիկ համակարգեր ոչ դասական տրամաբանություններում», 2002 թ., ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ինֆորմատիկայի հանրահաշվատրամաբանական մեթոդների ամբիոն (ներկայիս դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն), ասիստենտ
2010 թ-ից առ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական տրամաբանություն, ալգորիթմների տեսություն, թեորեմների մեքենայական ապացույց, արտածումների տեսություն ոչ դասական տրամաբանություններում, Ֆորմալ մեթոդները ծրագրային ապահովման մեջ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտածումների տեսություն, տրամաբանությունը ինֆորմատիկայում, արտածումների բարդություն, ֆորմալ վերիֆիկացիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ ՊԳԿ դրամաշնորհ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Մեքենայական ապացույցների ասոցիացիայի անդամ

bolibekhov@ysu.am
Հովհաննես Բոլիբեկյան