Հովիկ Փանոսյան
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Կենսաբանության ֆակուլտետ
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2003 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Հայաստանի տարածքում գտնվող ջերմային և երկրաքիմիական անոմալիաներով տեղանքներից էքստրեմոֆիլ մանրէների մեկուսացումը և ուսումնասիրումը», Գ.00.07 «Մանրէաբանություն», ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ
Գիտական կոչում
2011 թ., դոցենտ, ՀՀ ԲՈՀ

Պաշտոն
2011 թ-ից մինչ օրս, ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,
2011 - 2015 թթ., Գավառի պետական համալսարանի (ԳՊՀ), Բնագիտության ֆակուլտետի կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձը
1999 - 2005 թթ. համատեղությամբ ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանության ինստիտուտի, Գեոռիսկ գիտահետազոտական ընկերության գիտաշխատող,
2002 - 2013 թթ. համատեղությամբ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի գիտաշխատող,
2001 թ. համատեղությամբ ՀՀ ԳԱԱ Մանրէների ավանդադրման հանրապետական կենտրոնի գիտաշխատող,
2005 - 2011 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2005 թ. Նեապոլի Կենսամոլեկուլային քիմիայի ինստիտուտ (Իտալիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2007 թ-ից մինչ օրս, համատեղությամբ Գավառի պետական համալսարանի, Բնագիտության ֆակուլտետի կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր,
2008 - 2010 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված N 470 թեմայի ղեկավար,
2009 թ. Բերգենի համալսարան (Նորվեգիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2009 թ. ՆեապոլիԿենսամոլեկուլային քիմիայի ինստիտուտ (Իտալիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2011 թ-ից մինչ օրս, ԵՊՀ մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,
2012 թ. Նևադայի պետական համալասրան, ԼասՎեգաս (ԱՄՆ), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2013 թ. Բերգենի համալսարան (Նորվեգիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2013 թ. Մյունխենի Լյուդվիգ Մաքսիմիլիանի համալսարան (Գերմանիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2014 թ. Բերգենի համալսարան (Նորվեգիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր մանրէաբանություն (բակտերիաներ, արքեաներ, ֆագեր), պրոկարիոտների կարգաբանություն և ֆիլոգենեզ, Մանրէների Էկոլոգիա, Մանրէների կենսաքիմիա, Մոլեկուլային մանրէաբանություն, Մանրէների կենսատեխնոլոգիա,

Կարդացած դասընթացներ
Բակալավրիատ` Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն, Պրոկարիոտների կարգաբանություն,
Մագիստրատուրա` Մանրէների էկոլոգիա, Մոլեկուլային մանրէաբանություն,

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Կրթական դրամաշնորհներ` 2010 - 2014 թթ. 159340 - TEMPUS - ES - TEMPUS - JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական դրմաշնորհային ծրագրի մասնակից,
2011 - 2014 թթ. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEA - 2011 / 10081 դրամաշնորհ համակարգող,
2013 - 2014 թթ. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEALA - 2013 / 10107 դրամաշնորհ համակարգող,
2014 - 2015 թթ. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEALA- 2014 / 10068 դրամաշնորհ, համակարգող,
2014 - 2015 թթ. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEALA - 2014 / 10111 դրամաշնորհ, համահամակարգող,
Գիտահետազոտական դրամաշնորհներ 2004 և 2009 թթ. Կենսաքիմիական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիայի կարճաժամկետ դրամաշնորհ, կրկնակի (FEBS Short - Term Fellowships),
2009թ. Մանրէաբանական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիայի գիտահետազոտական դրամաշնորհ (FEMS Research Fellowship),
2008 - 2010 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված N 470 թեմա, թեմայի ղեկավար,
2011թ. Հայկական կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի (ANSEF) NS - microbio 2493 դրամաշնորհ,
2012թ. Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի (ԳԱՏԱՀ/NFSAT) TFP - 12 - 05 դրամաշնորհ,
2012 - 2013 թթ. Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի (ԳԱՏԱՀ/NFSAT) TFP-12-05 (շարունակություն) դրամաշնորհ
2013թ. DAAD Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայութան A/13/03781 դրամաշնորհ
2014թ. Հայկական կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի (ANSEF) NS-microbio 3362 դրամաշնորհ,
2015 թ-ից մինչ օրս Քաղաքացիական հետազոտությունների և մշակումների հիմնադրամը և Վրացական հետազոտությունների և մշակումների հիմնադրամի (CRDF Global & GRDF) տրամադրած # A60920 դրամաշնորհ, համաղեկավար
Ճանապարհորդական դրամաշնորհներ` 2006թ. Էքստրեմոֆիլների միջազգային ընկերության (ISE),
2006թ. Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի (ԳԱՏԱՀ/NFSAT),
2006, 2007, 2010 թթ. Կենսաքիմիական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիա (FEBS),
2008թ. Մանրէաբանական ընկերությունների միջազգային միություն (IUMS),
2008թ. Ստորգետնյա մանրէաբանների միջազգային միություն (ISSM),
2009, 2010 թթ. Մանրէաբանական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիա (FEMS),
2010թ. Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ,

Անդամակցություն
2004 թ-ից մինչ օրս Կենսաքիմիկոսների հայկական ասոցիացիա (FEBS-ի մշտական անդամ),
2006 թ-ից մինչ օրս Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա,
2007 թ-ից մինչ օրս Մանրէաբանների հայկական ասոցիացիա (FEMS - ի լիիրավ անդամ),
2011 - 2014 թթ. ՀՀ Գիտության կոմիտեի փորձագետ,
2012 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ,
2012 թ–ից մինչ օրս Մանէաբանություն մասնագիտությունով որակավորման քննական հանձնաժողովի անդամ

Պարգևներ
1998թ. ՀՕՖ-ի գերազանցության պարգև
2007թ. Հ. Բունիաթյանի 100-ամյակին նվիրված Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի առաջին կարգի դիպլոմ
2014թ. Շնորհակալագիր «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ գործունեությանը օժանդակելու և կազմակերպչական աշխատանքներում ակտիվորեն ներգրավվելու համար
2014թ. Պատվոգիր երկարատև անբասիր աշխատանքի, համալսարանական կրթության և գիտության ոլորտում ձեռքբերումների, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար և ԵՊՀ հիմնադրման 95 - ամյակի կապակցությամբ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն
Հովիկ Փանոսյան