Հրաչյա Շահնազարյան
Կրթությունը
1978 թ-ին Երևանի Պետական Պոլիտեխնիկական Ինստիտւտ, Ճարտարաշինարարական ֆակուլտետ

Աշխատանքի փորձը
2002 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Լաբորատորիայի վարիչ, դաասխոս
1998 - 2002 թթ. Հայինժնախագիծ ինստիտուտ, Գեոտեխնիկական լաբորաոտրիայի ավագ մասնագետ
1979 - 2002 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Լաբորատորիայի վարիչ

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների որոշում, գրունտների մեխանիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

(+374 10) 57-68-38
Հրաչյա Շահնազարյան