Հրանուշ Դարբինյան
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
«Որոշ օրգանական հիմնային ներկանյութերի կիրառումը ոսկու և պալադիումի մեկ և երկու բևեռացված էլեկտրոդներով ամպերաչափական որոշման համար»
1999 թ-ի հուլիս, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1980 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ, ավագ լաբորանտ,
2002 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2007 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Անալիտիկ քիմիա» (բակալավրիատ),
«Անալիզի ֆիզիկաքիմիական եղանակներ»,
«Մետաղների և համաձուլվածքների անալիզ»,
«Անալիզի էլեկտրաքիմիական եղանակներ»,
«Իոնընտրական էլեկտրոդներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի էլեկտրաքիմիական և լուսաչափական եղանակները

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ)
Հրանուշ Դարբինյան