Հրայր Ղուկասյան
Կրթություն
2000 թ. Վերապատրաստում ԱՄՆ Սեթըն Հոլլ համալսարանի իրավունքի դպրոցում (Seton Hall University,School of Law)
1996 - 1999 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1991 – 1996 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Պաշտպանի դատավարական վիճակը քրեական գործի քննության մինչդատական փուլում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 - «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
պաշտպանի դատավարական վիճակը քրեական դատավարությունում, դատավարական հարկադրանքի միջոցների կիրառման առանձնահատկությունները, մարդու իրավունքների քրեադատավարական պաշտպանությունը, փաստաբանության և փաստաբանական գործունեության հիմնախնդիրները։

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ արդարադատության համակարգը, քրեադատավարական էթիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 թ. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական
2016 թ-ից ՀՀ Նախագահի օգնական
2003 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի դոցենտ
2000 – 2003 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ասիստենտ
2016 թ-ից առայսօր ՀՀ Նախագահի՝ իրավական հարցերով օգնական
2014 - 2016 թթ. ՀՀ Նախագահի ռեֆերենտ
2011 թ. ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակող աշխատանքային խմբի ղեկավար
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի գիտքարտուղար
1999 թ. ՀՀ փաստաբանների պալատի փաստաբան. մասնավոր փաստաբանական պրակտիկան ներառում է քրեական գործերով պաշտպանությունը և ներկայացուցչությունը

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.04) անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
2008 – 2010 թթ. «Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ-Հայաստան» կազմակերպության խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2010 - 2012 թթ. «Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ-Հայաստան» կազմակերպության խորհրդի նախագահ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)
hghukasyan@ysu.am
Հրայր Ղուկասյան