Աստղիկ Կարապետյան
Կրթություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի բակալավրիատ (1998 - 2002 թթ.)
Մագիստրատուրա (2002 - 2004 թթ.)
ԵՊՀ ասպիրանտուրա (2004 - 2008 թթ.)

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Հայոց լեզվի պատմություն», «Հայ բարբառագիտություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, միջին հայերենի բառապաշար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Աստղիկ Կարապետյան