Իրինա Բադալյան
Կրթություն
1960 - 1970 թթ. թիվ 77 դպրոց, Երևան
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիա մասնագիտությամբ
1975 - 1981 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Կենսաբ. գիտ. թեկնածու «Ամոնիակի աղբյուրները առնետների գլխուղեղում և լյարդում» 1989 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1975-1981 ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի լաբորանտ
1989-2000 գիտ. Աշխատող
2000-ից մինչ օրս ասիստենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազոտ պարունակող միացությունների փոխանակությունը, սպիտակուցների ամիդային խմբերի դերը ամոնիակառաջացման և չեզոքացման պրոցեսներում

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)

Լեզուներ
Ռուսերեն, Անգլերեն
Իրինա Բադալյան