Իրինա Բուռնազյան
Կրթությւոն
2008 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2007 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների մանակավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2006 թ-ին Բրիտանական խորհուրդ, Հայաստան «Անգլերենը հաղորդակցվելու համար» դասընթաց
2003 թ-ին Մորիս Թորեզի անվան Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարան Դասախոսների վերապատրաստման դպրոց, Միջմշակութային հաղորդակցում
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, (Մագիստռոսի աստիճան)
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, (Բակալավրի աստիճան)

Գիտական կոչում
2008 թ-ին «Շերվուդ Անդերսոնի պատմվածքները», բանասիրական գիտությունների թեկնածու

>Մասնակցություն
2008 թ-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության արդի մոտեցումները, սեմինար
2004 թ-ին Գենդերային ուսուցման դասընթաց

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերոն, անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (խոսակցական)

Անդամակցություն
Սերունդների համերաշխություն ՀԿ
People to People International ՀԿ
Իրինա Բուռնազյան