Իշխան Հարությունյան
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1977թ.

Գիտական աստիճան
Ֆիզ-մաթ գիտ. թեկնածու «Ռադիոֆիզիկա ներառյալ՝ քվանտային ռադիոֆիզիկա» 01.04.03թ., 1989թ., «Լազերային տեխնիկա» ԳԱՄ (Երևան)

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
2008 թ-ից Օպտիկայի ամբիոնի դոցենտ (ԵՊՀ)
1999 - 2008 թթ. Օպտիկայի Դեպարտամենտի փոխտնօրեն, ԱկուստաԷլեկտրաօպտիկայի լաբ. վարիչ («ԼՏ-Պիրկալ» փբը)
1994 - 2008 թթ. Քվանտային էլեկտրոնիկայի ամբիոնի դոցենտ
1989 - 1993 թթ. Ակուստաօպտիկայի լաբ. վարիչ (Լազերային տեխնիկա)
1979 - 1989 թթ. Գիտաշխատող
1977 - 1979 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Լազերային ֆիզիկա, լազերային սպեկտրասկոպիա, ոչ գծային օպտիկա, ակուստաօպտիկա, իզոտրոպ և անիզոտրոպ դիֆրակցիոն ցանցերի տեսություն, լույսային դաշտերի գծային և ոչ գծային դինամիկա, օպտիկական նյութաբանություն, լազերային ճառագայթման կառավարում

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Լազերայի ճառագայթման ռեզոնանսային փոխազդեցությունը գազային միջավայրերի հետ, նյութի ուսումնասիրություն պոլյարիզացիոն հետազոտությունների միջոցով, ոչ գծային օպտիկա, լազերային սպեկտրասկոպիա, լազերային համակարգերի և ակուստա-էլեկտրաօպտիկական սարքերի հետազոտում և մշակում

Մասնագիտական անդամակցություն
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետր գիտական խորհուրդ
2005 - 2008 թթ. Ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի անդամ
2001 - 2002 թթ. Ամերիկյան տեխնիկական օպտօկայի միության (SPIE) անդամ
2010 թ-ից ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետր գիտական խորհրդի քարտուղար

Պարգևներ
2006թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության Պատվոգիր
2011թ. ԵՊՀ պատվոգիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

iharut@ysu.am
Իշխան Հարությունյան