Իզաբելա Սահակյան
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բանասիրության, մանկավարժության բակալավրի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բանասիրության, մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ-ից առ այսօր դասախոս, ԵՊՀ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
2001 - 2012 թթ. դասախոս, ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն, գերմաներեն (բառարանով)
Իզաբելա Սահակյան