Ջոն Սարգսյան
Կրթություն
Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ

Գիտական ստիճան, կոչում
կ.գ.դ, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
Կարմիր կորիզի նեյրոնային մեխանիզմներ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Նյարդաֆիզիոլոգիա նորմայում և պաթոլոգիայում

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղաբանության հիմունքներ – լաբորատոր աշխատանք

Աշխատանքային գործունեություն
Էքսպերիմենտալ նյարդաֆիզիոլոգիա

Մասնագիտական նդամակցություն
Լ.Ա. Օրբելու անվան Հայաստանի ֆիզիոլոգիական ընկերության նախա-գահ
Գլխուղեղի հետազոտման միջազգային ընկերություն (IBRO) (հայկական ասոցիացիայի պրեզիդիումի անդամ)
Neuroscience Եվրոպական ընկերութ-յուն (հայկական ֆիլիալի ղեկավար անդամ)
Ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիա
Բնական գիտությունների եվրոպական ակադեմիա
Էկոլոգիայի և կենսաապահովման միջազգային ակադեմիա
Նյու-Յորքի գիտությունների ակադե-միա

Պարգևներ/կոչումներ
1986 թ. Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ պրեզիդիումի Գովերգու վկայագիր
2013 թ. Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ պրեզիդիումի Գովերգու վկայագիր
1997 թ. «Տարվա մարդ» Ամերիկյան բիոգրաֆիկ ինստիտուտ
2002 թ. «Տարվա մարդ» Ամերիկյան բիոգրաֆիկ ինստիտուտ

Լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն
Ջոն Սարգսյան