Կամո Ալեքսանյան
Կրթությունը
բարձրագույն, ԵՊՀ, 1984 - 1989 թթ.

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Պաշտոնը
ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի դոցենտ

Գիտական աստիճանը
աշխ. գիտ. թեկնածու, 2005 թ., ՀՀ, ք. Երևան

Գիտական կոչումը
Դոցենտ, 2012 թ, Երևան

Աշխատանքային գործունեությունը (տարեթիվը, կազմակերպությունը, պաշտոնը)
1981 թ-ին Ագարակի հանքաշինական վարչություն, 3-րդ կարգի բանվոր
1981 - 1984 թթ. ծառայություն ԽՍՀՄ զինված ուժերում, պահեստի լեյտենանտ
1984 թ-ին Ագարակի հանքաշինական վարչություն, էլեկտրաեռակցողի օգնական
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ, ուսանող
1990 - 1991 թթ. Հայկական աշխարհագրական ընկերության գիտական գրադարանի վարիչ
1991 - 1993 թթ. ԵՊՀ, «Երևանի համալսարան» թերթի թղթակից, թարգմանիչ և պատասխանատու քարտուղար
1993 - 2005 թթ. Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, լաբորանտ
2005 - 2007 թթ. Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, դասախոս
2007 թ-ից մինչ օրս Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, ասիստենտ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Աշխարհագրության և գրականության առընչությունները, հայ գրական երկերի աշխարհագրական նյութի ուսումնասիրություն, աշխարհագրական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը, հայրենագիտություն

Ատենախոսության թեման. ա) թեկնածուական, բ) դոկտորական
ա) թեկնածուական - «Աշխարհագրական - հայրենագիտական նյութը հայ գրական երկերում (աշխարհագրական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը)»

Ուսումնական գործունեությունը (դասավանդվող դասընթացները, դասընթացի անվանումը, բաժինը)
Մայրցամաքների աշխարհագրություն - աշխարհագրություն, (բակ.)
Մայրցամաքների կլիման և ջրագրությունը - ջրաօդերևութաբանություն (բակ.)
ՀՀ հատուկ պահպանվող տարածքները և Կարմիր Գիրքը - աշխարհագրություն (բակ.)
ՀՀ բնական և պատմամշակութային հուշարձաններ - աշխարհագրություն (բակ.)

Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
ԵՊՀ ՈւԳԸ պատվոգիր, Երևան, 2000 թ.:
ԵՊՀ պատվոգիր, ԵՊՀ թերթին պարբերաբար թղթակցելու և 2000-րդ համարի լույս ընծայման առիթով, 2004 թ.:

Անդամակցությունը ա) գիտական այլ խորհուրդների, բ) հասարակական կազմակերպությունների (տարեթիվը, կազմակերպության անվանումը, կարգավիճակը)
ա) Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ընդլայնված խորհրդի անդամ
բ) Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ 1991 թ-ից

(+374 10) 55-06-61
Կամո Ալեքսանյան