Կարապետ Օհանյան
Կրթություն
1984 - 1989 թթ. Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
1989 – 1991 թթ. Ասպիրանտ Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, միջուկային ֆիզիկա ամբիոն, ԵՊՀ
1999 – 2001 թթ. Մագիստրոս Միջազգային հարաբերություններ, դիվանագիտության ամբիոն, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Post Graduate: 1991 թ-ից մինչ այժմ Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն, Կրթական և գիտական լաբորատորիա, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
  • Միջուկային էլեկտրոնիկա
  • Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  • Փորձարարական միջուկային ֆիզիկա, ծրագրային ապահովման խորը իմացություն, տեխնիկական գործիքներ, պրակտիկ փորձառություն

    Լեզուներ
    Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
  • Կարապետ Օհանյան