Կարեն Շահաբասյան
Կրթություն
1969 թ. Երեվանի Պետական Համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճան
1980թ, ֆիզ .մաթ. գիտ. թեկնածու, «Բաբախիչների մագնիսական դաշտերի
ստեղծման մի քանի մեխանիզմներ», ԵՊՀ
1992թ, ֆիզ.մաթ. գիտ. Դոկտոր, «Նեյտրոնային աստղի առանցքահամաչափ մագնիսական դաշտերը», ԵՊՀ
2001թ. Պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1971թ. մինչ այսօր ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
1999թ. Գործուղում Ռոստոկի Համալսարան, ԳԴՀ
2012թ. Գործուղում Ֆրանկֆուրտի Համալսարան, Գերմանիա
2014թ. Գործուղում Ֆրանկֆուրտի Համալսարան, Գերմանիա

Կարդացվող դասընթացներ
Դասական մեխանիկա, Քվանտային Մեխանիկա, Գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսություն, Թենզորային վերլուծության հիմունքներ, Վիճակագրական ֆիզիկա և թերմոդինամիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
1.Երկբաղադրիչ ֆերմի հեղուկի գերհոսելիությունը
2.Քվարկային նյութի գերհաղորդականությունը գերխիտ նեյտրոնային աստղի միջուկում
3.Հարաբերականւոթյան ռելյատիվիստիկ տեսություն՝ նեյտրոնային աստղերի և սպիտակ թզուկների գրավիտացիոն ճառագայթումը

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1999 թ. դրամաշնորհ Volkswagen Stiftung.
2002 թ. դրամաշնորհ ANSEF No PS 51-01
2003 թ. դրամաշնորհ CRDF AP2-3207 / NFSAT 087-02
2005 թ. դրամաշնորհ ANSEF No 05-PS-astroth-811-78
2006 թ. դրամաշնորհ CRDF/NFSAT ARP2-3232-YE-04
2011 թ. դրամաշնորհ State Science Com. of Armenia No 11-1c107
2011 թ. դրամաշնորհ Volswagen Stiftung No 85 182

Մասնագիտական անդամակցություն
1999 թ.ՆԱՏՈ-յի Գիտական Ծրագրերի փորձագետ
2003 թ.CRDF-ի գիտական ծրագրերի փորձագետ
2007թ-ից Բյուրականի աստղադիտարանի թեկնածուական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

kshahabas@ysu.am
Կարեն Շահաբասյան