Խաչատուր Ներկարարյան
Կրթություն
1972 - 1976 թթ.Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, տեսական ֆիզիկա մասնագիտություն
1983 թ. Ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, «Կուլոնյան փոխազդեցության առանձնահատկությունները պարբերական կիսահաղորդչային կառուցվածքներում», Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ
1994 Ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, «Ոչ գծային և կոլեկտիվ պրոցեսներ էքսիտոնների մասնակցությամբ», Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, պրոֆեսոր
2000 - 1992 թթ. Երևանի պետական համալսարան, դոցենտ
1988 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Լազերային ֆիզիկա գիտաարտադրական միավորում, ավագ գիտակակ աշխատակից
1983 - 1998 թթ. ԵՊՀ, Լազերային ֆիզիկա գիտաարտադրական միավորում, գիտակակ աշխատակից
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ, Լազերային ֆիզիկա գիտաարտադրական միավորում, կրթսեր գիտակակ աշխատակից
1976 - 1978 թթ. Երևանի պետական համալսարան, լաբորանտ

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ
Նանոօպտիկա
Մակերևութային ալիքներ

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Նանօպլազմոնիկա
Պլազմոնային ալիքատարներ և ռեզոնատորներ

Ակադեմիական կուրսեր, դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն, Քվանտային էլեկտրոնիկա, Նանոօպտիկա, Ինտեգրալային օպտոէլեկտրոնիկա

Շնորհներ և պատվոգրեր
Երևանի պետական համալսարանի «Ոսկեզօծ մեդալ», 2011թ.

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Armenian Journal of Physics ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
Գրախոս Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics, Physics Letters A, ամսագրերի

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն և ռուսերոն` ազատ, Անգլերեն` աշխատանքային իմացություն

Գիտական ուղևորություններ
2011, 2009, 2008 թթ. Հարավ դանեական համալսարան, Դանիա
2010 թ. Իենայի համալսարան, Գերմանիա
2007, 2005 թթ. Կայզերսլաուտերնի համալսարան, Գերմանիա
2000 թ. Սան-Դիեգոյի օպտիկական կապի համակարգերի ինստիտուտ, ԱՄՆ

knerkar@ysu.am
Խաչատուր Ներկարարյան