Խաչիկ Հակոբյան
Կրթություն
ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետ
Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն (ՕԴՔԳՏԿ) - ասպիրանտ
Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ - Ճառագայթային ախտորոշում-բժիշկ օրդինատոր

Գիտական ստիճան, կոչում
քիմ. գիտ. թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
5-մեթիլ-5-էթիլբենզո[h]խինազոլինների սինթեզն ու հակաուռուցքային և հակամոնոամինօքսիդազային հատկությունների ուսումնասիրությունը

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Սպիրոհետերոցիկլիկ և ոչ սպիրոհետերոցիկլիկ համակարգերի սինթեզի եղանակների մշակում
Քիմիական կառուցվածքի և կենսաբանական ակտիվության միջև օրինաչափությունների որոնում
Նոր դեղամիջոցների փնտրում, մշակում և հետազոտություն

Կարդացվող դասընթացներ
Կիրառական դեղաբանություն
Ֆարմակոկինետիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2004-2011թթ. Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն-գիտաշխատող
2004-2006թթ. «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ- անալիտիկ
2007-2008թթ. «Տոնուս Լես» ՍՊԸ – բժշկական ներկայացուցիչ
2008-20014թթ. «Արփիմեդ» ՀՁ ՓԲԸ – բժշկական ներկայացուցիչ
2008-2013թթ. «Մեդիտրինա» ՍՊԸ – տնօրեն
2014 - մինչ օրս «Արփիմեդ» ՍՊԸ – մարքեթինգի բաժնի պատասխանատու

Անդամակցություն խմբագրակազմերին, մասնագիտական խորհուրդներին, հասարակական ասոցացիաներին կամ այլ կառույցներին
Երիտասարդ բժիշկների ասոցացիա
Հայկական դեղագործական ասոցացիա

Դրամաշնորհներ
ISTC A-649
«Բենզո[h]խինազոլիններ, քիմիական և ֆերմենտատիվ սինթեզը»

Որակավորման դասընթացներ
A Course of “Effective Communication During the Exhibition” 2011.
“Pharmacovigilance & Drug Safety” 2014.
“Pharmacovigilance’s Global Regulatory Requirements” 2014.
Курс “Торакоабдоминальная компьютерная томография” 2016.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Խաչիկ Հակոբյան