Կիմա Պետրոսյան
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ Քիմիական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Թեկնածուական - «4-մեթիլենտետրահիդրոպիրանի և 4-մեթիլ-5,6-դիհիդրո-2Hպիրանի սելեկտիվ օքսիդացման սինթետիկ ասպեկտները»,1988, /02.00.03-օրգանական քիմիա/ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1978 - 1979 թթ. ՀՄՀ գենետիկայի ինստիտուտ
1979 - 1999 թթ. ՀՀ ԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
1999 - 2017 թթ. սկզբում Քիմիայի ֆակուլտետի ԵՊՀ դեղագիտության, իսկ 2016թ-ից` ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի դոցենտ
2017 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Թունաբանական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական օրգանական քիմիա, թունաբանական քիմիա

Որակավորման դասընթացներ
2011 - 2016 թթ. և 2016 - 2021 թթ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն

petrosyankima@ysu.am
Կիմա Պետրոսյան