Կորյուն Սիմոնյան
Կրթական կենսագրություն
1959 - 1965 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1968 - 1971 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա
1987 թ-ին Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, «Ատոմների և ատոմական միջավայրերի փոխազդեցությունը բիքրոմատիկ ինտենսիվ ճառագայթման հետ»

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1974 - մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, դասախոս
1966 - 1968 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ստաժյոր հետազոտող

Ակադեմիական դասընթացներ/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա, Ճառագայթման փոխազդեցությունը միջավայրի հետ, Միկրոաշխարհի ֆիզիկա, Ճառագայթման տեսության ընտրովի հարցեր, Քվանտային ֆիզիկայի ընտրովի գլուխներ:

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Օպտիկա, լազերային ֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Ատոմի փոխազդեցությունը ինտենսիվ էլեկտրամագնիսական ճառագայթման դաշտի հետ, ալիքների պարամետրական փոխազդեցությունը ատոմական միջավայրում:

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն` լեզվակիր, ռուսերեն` ազատ, անգլերեն` բառարանի օգնությամբ

Գիտաժողովների մասնակցություն, գիտական ուղղևորություններ
Մասնակցություն «Լազերային ֆիզիկա» թեմայով գիտաժողովներին, 2005-2010թթ. ք.Աշտարակ
Կորյուն Սիմոնյան