Քրիստինե Մարգարյան
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. Ագրարային համալսարան, բակալավրի աստիճան
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան
2007 թ. ԵՊՀ, գիտությունների թեկնածուի աստիճան

Գիտական աստիճան
«Նոր պորֆիրինների գենաթունային և մոդիֆիկացնող հատկությունների ուսումնասիրությունը ԴՆԹ-կոմետ մեթոդով» Գ.00.15. «Գենետիկա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի աստիճան, Երևան, 2007 թ.

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2007թթ. ԵՊՀ, Ընդհանուր կենսաբանության գ/հ լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ
2007 - 2009 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Կենսաքիմիայի ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, «Կենսաբանություն» գիտահետազոտական ինստիտուտի Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատորիայի գիտաշխատող
2011 - 2012 թթ. ԵՊՀ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն, պրոֆեսորի ասիստենտ
2009 թ-ից առ այսօր, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն, դասախոս (ժամավճար)
2012 թ-ից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի Բույսերի գենետիկայի և իմունաբանության խմբի խեկավար, ավագ գիտ. աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բույսերի մոլեկուլային գենետիկա, Գենետիկա,
Էկոլոգիական գենետիկա, Պոպուլյացիոն գենետիկա, Գենետիկական թունաբանության, Բջջի կենսաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բույսերի մոլեկուլային գենետիկա, գենետիկական թունաբանություն, քաղցկեղի գենետիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 - 2007 թթ. ISTC grant A-301.2
2009 - 2010 թթ. ISTC grant A-1701
2009 - 2011 թթ. Grant ECSP-09-36_SASP, Խմբի ղեկավար
2011 - 2015 թթ. Cost Action FA1003
2015 թ. DAAD project
2015 - 2017 թթ. Grant 15T-1E232
2015 - 2017 թթ. Cost Action FA1306,
2015 - 2017 թթ. Cost Action FA1407
ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտե, Հայ-Գերմանական նախագիծ՝ 16GE-042, (2017-2019)- թեմայի ղեկավար
2018 թ. DAAD project
2016-2020 թթ. Erasmus+, Staff Mobility
2017 - 2021 թթ. COST CA16212
2017 - 2021 թթ. COST CA115223
2018 - 2022 թթ. COST CA17111
2019 - 2023 թթ. COST CA18111

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Քրիստինե Մարգարյան