Լաուրա Արշակյան
Կրթությունը
Բարձրագույն (Երևանի պետական համալսարան)

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Աշխատանքային գործունեությունը
1969 - 1978 թթ. ԵՊՀ, ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, լաբորանտ
1978 - 1996 թթ. ԵՊՀ, ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
1996 - 2007 թթ. ԵՊՀ, ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, ուս. լաբորատորիայի վարիչ
2007 թ-ից ԵՊՀ, ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
1970 - 1991 թթ. ԵՊՀ, ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս (ժամավճարի կարգով)
1991-ից մինչև օրս ԵՊՀ, ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս (համատեղության կարգով)

Գիտական հետքրքրությունների ոլորտը
Ֆիզիկական աշխարհագրություն, երկրագիտություն, բնօգտագործում և բնապահպանություն

Ոսումնական գործունեությունը
Երկրագիտություն (գործնական և լաբորատոր) - աշխարհագրություն, ջրաօդերևութաբանություն, սերվիս
Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն (գործնական) - աշխարհագրություն

Անդամակցությունը
1970 թ. Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ

Գիտահետազոտական թեմաներ, պատվոգրեր
«ՀՀ լեռնային և սահմանամերձ շրջանների գեոէկոլոգիական իրավիճակը և կայուն զարգացման հիմնահարցերը» (կատարող, թեմայի ղեկավար` պրոֆ. Խ.Ե. Նազարյան)
Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր` երկարամյա և անբասիր աշխատանքի, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի և Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ
Լաուրա Արշակյան