Լաուրա Գալստյան
Կրթություն
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու,
Թեկնածուական «1,1-Դիքլոր-2-արիլէթիլենօքսիդները որպես սինտոններ ֆունկցիոնալ տեղակալված հինգ- և վեցանդամանի կարբո- և հետերոցիկլիկ կետոնների սինթեզի համար», 02.00.03 օրգանական քիմիա, 1989 թ.,ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1981 թթ. ՆՕՔԻ, ավագ լաբորանտ
1981 - 1984 թթ. ՆՕՔԻ, կրտսեր գիտ. աշխատող
1984 - 1990 թթ. ԵՊՀ, քիմ. ֆակ., լաբորանտ
1990 - 1992 թթ. ԵՊՀ, կրտսեր գիտ. աշխատող
1992 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, ավագ գիտ. աշխատող
1996 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, քիմ. ֆակ., դոցենտ
1997 - 2007 թթ. ԵՊՀ, քիմ. ֆակ. փոխդեկան

Կարդացվող դասընթացներ
Օրգանական քիմիա
Օրգանական նյութերի սինթեզ
Օրգանական և անօրգանական սինթեզ
Հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հետազոտություններ α-տրիհալոգենմեթիլկարբինոլների և հեմ-դիհալոգենէպօքսիդների բնագավառում
Չհագեցած լակտոնների քիմիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
1993 թ-ին Սորոսի հիմնադրամի դրամաշնորհ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

galstyan_l@ysu.am
Լաուրա Գալստյան