Լաուրա Պետրոսյանց
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2013 թ. առ այսօր Երևանի պետկան համալսարանի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ընդերքօգտագործման իրավական կարգավորումը և շրջակա միջավայրի անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի կրտսեր գիտաշխատող
2015 - 2017 թթ. «Էկոլոգիականտեղեկատվությանիրավականասպեկտները. օրենսդրականկարգավորմանհիմնախնդիրներըևհեռանկարներըՀՀ-ում» ծրագրի փորձագետ
2014 - 2016 թթ. «Հզորությունների ստեղծում ՀԿ-ների համար` շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացին արդյունավետ մասնակցության համար` համապատասխան գործիքների մշակման և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման միջոցով» (ԵՄ ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ծրագիր) ծրագրի փորձագետ
2012 թ-ից առ այսօր «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ-ի իրավաբան

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2012 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն

(+374 60) 71-02-37 (ներքին 12-37)
Լաուրա Պետրոսյանց