Լեոնիդ Պետրոսյան
Կրթություն
1984 – 1989 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1989 – 1997 թթ. ավագ լաբորանտ
1997 թ–ից լաբորատորիայի վարիչ
2012 թ-ից միաժամանակ ԵՊՀ ճառագայթային անվտանգության համար պատասխանատու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից դետեկտորների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և դրանց կիրառությունը ուսումնական պրոցեսում: Կոսմիկական ճառագայթների ուսումնասիրում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն
Լեոնիդ Պետրոսյան