Լևոն Գալոյան
Կրթություն
1993 - 2003 թթ. Երևանի թիվ 194 միջնակարգ դպրոց
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2009 - 2012 թթ. Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

Գիտական աստիճան
ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու (2012)
Թեկնածուական - «Եռանկյունաչափական և Ուոլշի համակարգերով Ֆուրիեի շարքերի հանրագումարումը Չեզարոյի մեթոդով», 2012 թ. , ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2012 - 2016 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասիստենտ, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթ. անալիզ, Կոմպլեքս անալիզ, մաթ. ֆիզ. հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Հարմոնիկ անալիզ և մոտարկումների տեսություն, օրթոգոնալ վերլուծություններ

levongaloyan@ysu.am
Լևոն Գալոյան